“Goed samenwerken is als spelen in een rock `n roll band, het ontstaat als iedere muzikant zichzelf en de ander kan waarderen.”

Portfolio

Profiel

Ik ben een integere, creatieve, mens en systeemgerichte organisatiebegeleider, coach en supervisor.

Mijn bijdrage is dat ik een dialoog aanga met een onderzoekende houding. Ik wil in de eerste plaats van je weten. Mijn aanwezigheid gaat uit van presentie, opmerkzaamheid en krachtgerichte aansluiting. Vervolgens stap ik van nature in de rol van regievoerder op het proces. Belangrijk uitgangspunt voor mij is de eigen kennis en kunde van cliënt, team of organisatie. Hierbij richt ik me op reflectie èn komen tot tastbaar resultaat, zingevende efficiëntie. Ik maak in mijn werk ook gebruik van creatieve interventies, vaak ook in de vorm van een liedje.

Steekwoorden zijn; Leren, ontdekken en ontwikkelen, dialoog, waarde gedreven, samenwerking, en resultaat.

Recente werkervaring vanuit eigen praktijk

Organisatie-begeleiding

In opdracht van Talis woningcorporatie in Nijmegen
Begeleiding van het zeven teams bij interdisciplinair samenwerken in de wijk.

In opdracht van Lister, GGZ Utrecht
Begeleiding van de regio Houten bij het vergroten van professioneel, zelfstandig werken.

In opdracht van Altrecht, GGZ Utrecht
Begeleiding van het team Gitpd houten, ambit Nieuwegein. GitPd Nieuwegein en Ouderen ambulant in transitie naar een gebiedsgebonden organisatiemodel.

In opdracht van Lister, GGZ Utrecht
Begeleiding van het team van locatie Noordzeestraat bij het vergroten van professioneel, zelfstandig werken.  

In opdracht van Stichting Katholiek onderwijs Vierlingsbeek
Begeleiding van basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek bij een transitie naar teamvorming en het vergroten van zelfstandig werkend vermogen. 

In opdracht van Jessy Berkvens
Begeleiding en coaching van de projectleider project “GGZ in de wijk.” Daarnaast procesbegeleider van de functionele teams in Nijmegen en Tiel. 

Teamcoaching

 • Begeleiding van het team ervaringsdeskundigen van GGZ Oost-Brabant
 • Begeleiding van de ontwikkeling van het jongerenwerkteam van Synthese welzijn.
 • Begeleiding van de ontwikkeling van een wijkteam van Lister.
 • Begeleiding van de ontwikkeling van het managementteam van Werkzaak Rivierenland.
 • Teamcoaching teams Kanaleneiland en rivierenwijk van Lister.

Individuele coaching / begeleidingstrajecten

Uitgevoerd vanuit mijn praktijkruimte in Beuningen of op locatie van de gecoachte medewerker. Trajecten bestonden en bestaan uit een reeks van gemiddeld zeven bijeenkomsten van anderhalf uur. Hierbij gaat het om het vergroten van persoonlijke effectiviteit of herstel bij loopbaanstagnatie.

Supervisietrajecten

Jaarlijks supervisietrajecten voor de HAN social work.

Een traject leersupervisie voor de Master Begeleidingskunde.

Vanuit praktijk aan huis of in-company verschillende supervisietrajecten voor o.a. HAN, RIBWAVV en gemeente Arnhem.

Workshop en colleges

Het ontwerpen en uitvoeren van een training functioneringsgesprekken voor teamleiders van Witteveen en Bos.

Het ontwerp en de uitvoering van een workshop dialogisch werken voor de gemeente Overbetuwe, met muzikale ondersteuning. 

Gastcolleges; Randvoorwaarden in de zorg en Veranderkunde voor de HAN, hogeschool Arnhem en Nijmegen, opleiding Social Work.

Opleidingen

 • Opleiding tot leersupervisor bij de Hogeschool Rotterdam, master begeleidingskunde.
 • Master Begeleidingskunde, Hogeschool van Rotterdam i.s.m. Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), diploma behaald in juni 2020. Onderdeel hiervan is certificering als organisatiebegeleider, teamcoach en supervisor LVSC.
 • NLP practitioner, IEP, Getuigschrift december 2014.
 • VO Management in de zorg, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) Diploma behaald in september 2009.
 • Sociaal pedagogische hulpverlening, volwassenenzorg, hogeschool van Arnhem en Nijmegen, diploma behaald in 2000.
 • Vwo, Koningin Wilhelmina college te Culemborg, diploma behaald in 1995.

Cursussen

 • Werkplaats Muzisch Onderzoeken bij de HKU.
 • Management development, coachend leidinggeven, intern traject IrisZorg 2010.
 • Cursus verzuimbegeleiding voor leidinggevenden, certificaat behaald.
 • Begeleiding van intervisiebijeenkomsten voor medewerkers van de Grift.
 • Training motiverende gesprekstechnieken, certificaat behaald.
 • Certificering tot trainer “terugval preventie module” in 2006
 • Certificering tot trainer “leefstijltraining justitiabelen” in 2006.

 

Eerdere ervaringen in dienstverband

Teamcoach, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe Vallei (RIBWAVV) gedurende een half jaar.
In overgang van traditioneel organiseren naar zelforganiserende teams vervulde ik de rol van teamcoach voor tien teams GGZ 24-uurs zorg. Ik was adviseur en projectleider van de projecten; opleidingsbeleid, IPS en activerend werk, als ook procesbegeleider van het project zorgarrangementen.

Regiomanager, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe Vallei (RIBWAVV), zeven jaar in vier opvolgende regio’s.
Hierin droeg ik integrale verantwoordelijkheid voor een regio GGZ 24-uurs zorg. Leidinggeven, coachen en faciliteren van zelfstandig werkende teams, bestaande uit grotendeels HBO-geschoolde professionals, was de primaire taakstelling. Ik droeg zorg voor het opstellen van het jaarwerkplan en voorkomende projectplannen.

Afdelingsmanager IrisZorg, Werk & Activiteiten en Afdelingsmanager a.i. Dag en Nachtopvang Arnhem, twee jaar.
Ik stuurde indirect ongeveer honderd medewerkers aan (70 fte), waarvan direct vier teamleiders. Hierbij was ik ook verantwoordelijk voor de externe contacten met de wijk, gemeente, financiers en belangengroepen. De medewerkers waren verspreid over verschillende locaties. We onderscheiden dagopvang, nachtopvang, een opvangvoorziening voor alcoholisten, een opvang voor prostituees, veldwerk en gebruikersruimtes voor harddrugsverslaafden.

Afdelingsmanager IrisZorg, Werk & Activiteiten cluster Midden, vier jaar.
Vormgeven, ontwikkelen en inbedden van een nieuwe afdeling.

 

Voorzitter ondernemingsraad de Grift en vervolgens IrisZorg, één jaar.
Ik was voorzitter ten tijde van de voorbereiding en implementatie van de fusie van vier partijen bij de vorming van IrisZorg. Hierin heb ik het proces geleid waarin de verschillende ondernemingsraden zijn samengebracht.

Maatschappelijk werker/reclasseringswerker De Grift, één jaar.
Naast de taken die logisch tot de functie behoren heb ik als trainer invulling gegeven aan het programma leefstijltraining en terugvalpreventie.

Sociotherapeut, groepswerker in het Intramuraal Motivatiecentrum voor drugsverslaafde cliënten in Nijmegen. De Grift, zeven jaar.
Begeleiden van drugsverslaafde cliënten in een groep in een wisselend rooster (sociotherapeutisch leefklimaat). Daarnaast heb ik een groep collega’s begeleid in een intervisiegroep.