“Een liedje ontstaat vanuit stilte”

Supervisie

Een bijzonder intensieve vorm van leren van de eigen praktijk is supervisie. Supervisietrajecten kennen een vooraf afgesproken omvang en werkwijze. Er kan zowel individueel als in een groep van maximaal vier deelnemers een leerproces worden aangegaan. Een traject bestaat vaak uit 10 tot 15 bijeenkomsten van anderhalf uur waarbij schriftelijke voorbereiding van de deelnemers wordt gevraagd.