Welkom

 

Welkom, voor iedereen die behoefte heeft aan gedegen begeleiding. Ik ben begeleider bij verandertrajecten en leerprocessen. In deze trajecten en processen combineer ik mijn ervaring als groepswerker, trainer, manager en muzikant om een leerzaam traject neer te zetten. Waarschijnlijk wil je een ontwikkeling maken, als persoon of met jouw (management-) team? Of zoek je een oplossing voor een stagnatie of blokkade in jouw organisatie? Ik creëer momenten waarin we kunnen leren van ervaringen, van elkaar en van onszelf. Momenten waarin wat meer diepgang wordt bereikt. Dit betekent niet dat het taai en saai wordt, ik hou van energieke en inspirerende bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten ontstaat er zicht op iets wat vastzat of verborgen bleef. Als er iets vastzit, kan het niet trillen en maakt dus geen muziek. Ik vind het mooi om te zien hoe er, vanuit (gezamenlijk) onderzoeken, nieuwe muziek kan ontstaan. In de bijeenkomsten maak ik gebruik van een variëteit aan methoden en werkvormen. Mijn favoriete metafoor is een rock’n roll bandje, ook schuw ik de stilte of het goede gesprek niet.

Als je jouw organisatie en jezelf een waardevolle ontmoeting gunt, na corona weer een frisse start?, neem dan contact op. Hieronder staat een voorbeeld van een programma, meer of minder kan natuurlijk ook.

 

Programma organisatiebegeleiding of coaching

Bestaat uit vier dagdelen

Programma organisatie-begeleiding of coaching

Bestaat uit vier dagdelen

Dagdeel 1

introductie en kennismaken met elkaar en het thema. Kan groepsmatig of d.m.v. individuele contacten.

Dagdeel 2

Verdieping in het thema met behulp van een liedje en muzikale metafoor

Dagdeel 3

Persoonlijke betrokkenheid van de leden van de groep verkennen en vergroten, leerproces verdiepen.

Dagdeel 4

Resultaten concreet maken en oefenen met wat er geleerd is. De vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Kosten voor het programma zijn 3500 euro ex btw. Vrijblijvend oriëntatiegesprek en evaluatie achteraf inbegrepen.

Wie ik ben

 

Het derde kind in een rij van acht kinderen, opgegroeid op een boerderij. Geleerd om (hard) te werken, maar zeker ook om na te denken, sociaal te zijn en niet te snel op te geven. Als kind wilde ik zingen. Gelukkig heb ik dit veel kunnen doen. Van het kinderkoor via musicals naar rock-’n-roll op veel podia in Nederland en daarbuiten. Naast muziek hou ik van stilte, meditatie en (studie-) boeken. Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen. Mijn pad, loopbaan, heeft mij geleid van sociaal werker, via trainer en manager tot zelfstandige. Kijk voor meer informatie op het tabblad “portfolio”. Ik werk graag op locatie van jouw organisatie en heb daarnaast een praktijkruimte, ook wel “De Blokhut” genoemd. In deze hut maak ik liedjes en is iedereen welkom voor een goed gesprek of een intensieve sessie. Er is ruimte tot acht personen.

Organisatie-

begeleider

Coaching

Supervisie