“Alles wat je nodig hebt is vaak al aanwezig, het is een kwestie van vinden, delen en ontwikkelen”

Coaching

Coaching kent twee vormen, teamcoaching en individuele coaching. Teamcoaching gebeurt zoveel als mogelijk op locatie van jullie organisatie. We richten ons in een aantal bijeenkomsten op het doel van de coaching.  Aan het eind van het traject is er in co-creatie een plan gemaakt en meestal deels uitgevoerd. Ik vind het altijd mooi om mee te maken dat de leden van het team elkaar (ont-) moeten en dat hierdoor het team met nieuwe energie en samenhang aan de slag gaat, er kan weer muziek gemaakt worden! Ik gebruik hierbij methodieken uit teamcoaching, NLP en supervisie. Ik ben bij de LSVC geregistreerd als teamcoach en supervisor daarnaast gecertificeerd als NLP-practitioner.

Voor individuele coaching ben je van harte welkom in mijn Blokhut. Op deze plek verkennen we jouw ambities, de “muziek” die je zou willen maken. We nemen blokkades weg en kunnen oefenen met nieuw repertoire. Ik geloof dat iedereen het in zich heeft om te kunnen wat zij/hij wil kunnen. Alles wat je nodig hebt is aanwezig, we zullen het vinden, waarderen en laten klinken.